top of page

Calendar 2020 - price

CALENDAR for year 2020 is going to be printed. If you are interested, leave me a message. The price is 20 Eur.

Kalendár na rok 2020 ide do tlače. Ak máte oň záujem, dajte mi prosím vedieť. Cena je 20 Eur.

Calendars will be ready around end of November or beginning of December. Kalendáre budú hotové koncom Novembra alebo začiatkom Decembra.

Size / Veľkosť : A3

14 pages - 12 month photos + 1 title photo / 14 strán - 12 fotografií + 1 titulná fotografia

bottom of page